TR

Çevir:

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy

Fonksiyonel Tıp, Yeni Bir Bakış Açısıdır

Modern Tıbbın fizyoloji, biyokimya  farmakoloji ve genetik gibi temel bilimlerindeki en yeni bilimsel verileri hastalığınızın asıl sebebi olan fonksiyonel bozukluğu ortaya çıkarmak için kullanırken, diğer taraftan da sağlıklı beslenme, egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerini, fonksiyonel besinleri, bitkisel destekleri, bilimsel detoksifikasyon yöntemlerini ve stres yönetimi tekniklerini de tedavi sürecinizde kullanır.

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy

Fonksiyonel Tıp, Kişiye Özel ve Bütünseldir.

Fonksiyonel Tıp,  yaşam tarzınız, beslenmeniz ve genetik faktörleriniz göz önüne alınarak size özel olarak uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır.  

Size özel olan; zihinsel, bedensel ve ruhsal etkenler gibi içsel faktörler ile  fiziksel ve sosyal çevreniz gibi dış faktörleri de detaylı olarak değerlendirerek hastalığınıza neden olan fonksiyonel bozukluğu ortaya çıkarmaya ve tedavi etmeye odaklanır.

fonksiyonel tıp en son bilimsel verileri kullanır

Fonksiyonel Tıp, Modern Tıbbın Geliştirdiği En Son Bilimsel Testleri Kullanır.

Fonksiyonel tıp, yaygın olarak standart tıpta uygulanan testlere ilave olarak daha ileri biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik testler kullanır. 

Bu sayede vücudunuzun hormonal dengesini, metabolizmasını,  doku düzeyindeki toksin yükünü ve hücre-içi düzeydeki vitamin ve mineral düzeylerini değerlendirerek tedavi planlaması yapan ileri bir tıp uygulamasıdır. Tıp biliminin geldiği son noktadır. https://fonksiyoneltipegitimi.com/

Fonksiyonel Tıp Tedavi Programı

image22

Fonksiyonel Tıp Uzmanımız Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy nasıl bir tedavi programı uyguluyor?

0543 380 60 70 i mesai saatlerinde arayarak ya da WhatsApp mesajı bırakarak fonksiyonel tıp randevusu alabilirsiniz.

Fonksiyonel Tıp tedavi programı nedir?

Fonksiyonel tıp tedavi programı kronik hastalıkların iyileşmesini amaçladığı için yaklaşık birer ay arayla minimum 3 görüşmelik bir süreci fonksiyonel tıp hekiminiz ile birlikte geçirmenizi öngörür.

İlk randevunuz detaylı bir muayene ve rutin görüntülemelerin (Tiroid ve Batın Ultrasonu) ve ölçümlerin yapılması ile başlar. Detaylı bir şekilde hikayenizin dinlenmesi ve bazı rutin laboratuvar testlerin istenmesi gerekli beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin planlanması ve ihtiyacınız olan besin desteklerinin önerilmesi için minimum 1 saatlik bir süre ayrılır.


İkinci görüşmenizde önerilere uyumunuzun ve test sonuçlarının değerlendirilmesi yapılır, gerekli ise ileri testler bu aşamada istenir. İkinci görüşmeniz 30 dakikadır.


Üçüncü görüşmenizde artık bazı sonuçlar alınmış olur ve sonrası için öneriler yapılır. Daha ileriki görüşme takvimi kararlaştırılır. Bu görüşme de 30 dakika sürer.


İlk 3 hekim görüşmesi birer ay ara ile yapılır. 

3. görüşmeden sonraki hekim görüşmeleri özel bir durum olmadıkça 6 ay ara ile planlanır. İlk görüşme minimum 60 dakika olup, bunun dışında tüm görüşmelerimiz yaklaşık 30 dakika sürer. 


Gereklilik halinde bu görüşmelerinizin arasında;

  • Hastalığınız ile ilgili dal uzmanı hekim ile konsultasyon görüşmesi,
  • Genetik uzmanı ile yapılacak görüşmeler
  • Klinik psikolog görüşmeleri,
  • Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni olan görüşmeler,
  • Fonksiyonel Tıp Sağlık koçu ile olan görüşmeler 
  • Tamamlayıcı Tıp tedavileri de tedavi sürecinize eklenebilir.

 

Fonksiyonel Tıp Kliniği


Hangi hastalıklar için Fonksiyonel Tıp yaklaşımından istifade edebilirim?

Fonksiyonel Tıp temel olarak kronik inflamatuar hastalıklar ile ilgilenir.

Hemen hemen tüm hastalıkların altında inflamasyon yatmaktadır. Bu nedenle herhangi bir hastalığınız var ise bunun geriye döndürülmesi ve tedavi edilmesi yanı sıra bu hastalığın tekrarlamasından korunma da fonksiyonel tıp size yardımcı olabilir. Farklı branşlardan bir çok uzman hekim kliniğimiz ile iş birliği içerisinde  bulunmaktadır. Hormon replasmanı gibi özellikli tedavilerde mutlaka fonksiyonel bakış açısına sahip kadın doğum hekimlerimiz ile iş birliği içinde tedavileri planlıyoruz. 


Fonksiyonel Tıp Kliniği


Sadece hasta olanları mı kabul ediyorsunuz?

Fonksiyonel Tıp bakış açısı hastalıkları değil sağlıklı olmayı merkeze alan bir bakış açısıdır. Bu nedenle ciddi bir rahatsızlığı olmasa da sağlığını daha iyi hale getirmek için doğru bilgileri almak doğru destekleri kullanmak ve kendine bir yol haritası çıkarmak isteyen herkesi kabul ediyoruz. Sadece 12 yaş altı çocukları hasta olarak kliniğimize kabul edemiyoruz, çocuk hastalarımızı  Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformumuzdan eğitim almakta olan pediatrist hekim arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz.

 

Fonksiyonel Tıp Kliniği

Fonksiyonel Tıp Tedavilerinin 6 Hedefi

1. GENETİK FAKTÖRLER ve DETOKS SİSTEMLERİ

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy

Epigenetik bilimindeki ilerlemeler ile anlaşıldı ki, çevremizdeki herşey genlerimiz ile etkileşmektedir. Gıdalarımız, aldığımız  vitaminler, mineraller, içtiğimiz su, maruz kaldığımız kimyasallar, egzersiz yapıyor  olmamız ve psikisosyal faktörlerin hepsi genlerimiz ile etkileşmektedir.   Sağlıklı yaşam tarzı, detoksifikasyon sistemlerinin desteklenmesi ve çevresel toksin maruziyetinin azaltılması fonksiyonel tıbbın ilk hedefidir.

2. BARSAKLAR ve SİNDİRİM SİSTEMİ

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy

Barsakların sağlıklı olması insan sağlığının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmekte. Barsaklarımızda yaşayan bakterilerin (mikrobiata) dengeli olması çok önemlidir. Dengesizleşmiş bir mikrobiotanın kronik hastalıklar ile ilişkisi gün geçtikce daha ciddi olarak ortaya konmaya başlandı. Fonksiyonel Tıp mikrobiotayı detaylı kantitatif testleri kullanarak değerlendirir ve mikrobiotayı düzenler.

3. HORMONLAR ve NÖROTRANSMİTTERLER

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy

Günümüzde insanlar genellikle biyolojik ritmi ile uyum içinde değil ne yazık ki, Bunun alttta yatan en önemli iki sebebi ise hormonler ve nörotransmitterlerin dengesizlikleri.  Bu dengesizliklerin detaylı testler ile saptanması ve tekrar düzenlenmesi fonksiyonel tıbbın hedeflerindendir.

4. İNFLAMASYON ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy

Bağışıklık sistemindeki dengesizlikler vücudumuzdaki inflamasyonun (yangı) en önemli sebeplerindendir. Devamlı bir inflamasyon varlığı hastalıklara ve obeziteye neden olmaktadır. Fonksiyonel tıp inflamasyonun giderilmesini sağlığımız için en önemli anahtarlardan biri olarak kabul eder.

5. ENERJİ, MİTOKONDRİ ve OKSİDATİF STRES

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy

Enerji santrallerimiz olan mitokondrilerimizin verimli çalışması sağlıklı ve enerjik bir hayat için olmaza olmazlardan biri. Mitokondrilerin üzerindeki oksidatif stresin azaltılması için fonksiyonel tıp oksidatif stres kaynağı olan toksinleri, infeksiyonları, alerjenleri, sağlıksız ve aşırı beslenmeyi ve stresi kontrol altına almaya çalışır. 

6. KARDİYO-METABOLİK SİSTEM

Fonksiyonel Tıp, Fonksiyonel Tıp Kliniği, Dr. Atasoy, BEDEN ZİHİN VE RUH SAĞLIĞI

Kardiyo-Metabolik sistemin içerisinde hem kardiovasküler sistem hem de matabolizmanın düzenlenmesi ile ilgili konular yer alır. Lipid profillerinin düzenlenmesi, tansiyon ve ritim bozukluklarının sebeplerinin ortaya konması hedeflenir. Metabolizmayı oluşturan enzimlerin değerlendirilmesi yavaş çalışanların desteklenmesi ile sağlıklı bir metabolizma dengesi kurulmaya çalışılır.